PEAK Slovenija

PEAK Slovenija

Gospodarska družba Velmark d.o.o. export-import je registrirana in vpisana v sodni register na Temeljnem sodišču v Mariboru enota Maribor, dne 12.1.1993 pod številko sklepa Srg 4279/92. 

Sedež družbe: Črtomirova 9, 2000 Maribor 
Matična številka družbe: 5706289 
Osnovni kapital ob ustanovitvi: 2.100.000,00 SIT 

Družba je na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano vrednost, davčni zavezanec z ID za DDV SI21990522.

 

TRGOVINA
VELMARK d.o.o. 
Črtomirova 9
2000 MARIBOR

Telefon: 02 / 332 33 82 
E-mail: info(at)peak.si