7 razlogov za PEAK
Zagotavljamo vam, da so naši izdelki v skladu z najsodobnejšimi in najvišimi standardi za  kakovost in čistost  "GMP", "GSP", "GAP" in v skladu z HACCP konceptom – to je koncept analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk in so izdelani po standardu ISO 9001:2000.
 
1. SPECIFIKACIJE ZA GLP
Za vse vhodne materiale (surovine, embalažni materiali, orodja) in vse končne izdelke se izdelajo zahtevane specifikacije  z uporabo HPLC, GC, UV, gravimetrična in / ali mikrobiološkimi postopki oziroma na splošno v skladu načeli  dobre laboratorijske prakse (GLP).
 
2. IZDELKI BREZ DOPING SUBSTANC
Naši izdelki so v okviru HACCP pregledani v neodvisnem laboratoriju (Arotop, Mainz, Nemčija) na morebitno kontaminacijo z doping snovmi. Tako lahko v skladu z zahtevo naših številnih vrhunskih športnikov, ki uporabljajo naše izdelke za trening in tekme in želijo biti prepričani 100% zagotovimo, da storimo vse, da zagotovimo, da so z uporabo naših izdelkov popolnoma brez skrbi ob morebitnih doping testih 

3. FUNKCIONALNI AROMATIČNI EKSTRAKTI 
Pogosto je značilen (rahlo medicinski) okus in vonj mnogih naših izdelkov v veliki meri dosežen s posebnimi zeliščnimi izvlečki z funkcionalnim učinkom. Ti izvlečki izboljšajo biološko vrednost in tako funkcionalno učinkovitost naših izdelkov in / ali posameznih hranil v njem, v tako imenovani "carry over procesu," deloma za več kot sto odstotkov.
 
Obrazložitev:
ISO 9001:2000
ISO standarda zahteva, da je vsak korak v proizvodnem procesu skrbno dokumentiran. To potrdilo o sistemu vodenja kakovosti zagotavlja temeljito zagotavljanje kakovosti. Začne se z izbiro surovin in se nadaljuje v celotnem proizvodnem procesu do transporta do končnega uporabnika. Odstopanja kakovosti surovin so v izjemno nizkem tolerančnem rangu. Tako je zagotovljeno, da je vedno končni rezultat visoka kakovost končnega izdelka.
PEAK je v preteklosti zavrnil po vhodni kontroli že precej surovin, ki niso ustrezale specifikacijam.
 
4. Dobra proizvodna praksa (GMP)
GMP je skupek pravil, da se zagotovi ustrezna kvaliteta izdelave.

Smernice zajemajo:
 • Zaščita vseh operacij
 • Izogibanje zamenjavi
 • Preprečevanje kontaminacije
 • Proizvodna higiena
 • Nadzor kakovosti
 • Dokumentacija o proizvodnji in nadzoru
 
5. Dobre praksa shranjevanja (GSP)
Skladiščenje surovin, embalaže in končnih izdelkov je potrebno sedaj gledati kot na sestavni del GMP temelja  sistema kakovosti. Predpisane zahteve so :
 
Dokumentacija o sistemi hranjenja
 • Prostori
 • Vmesna območja shranjevanja
 • Pogoji skladiščenja in spremljanje stanja okolja
 • Distribucija in sledljivost serije 
 • Status označevanje
 
6. HACCP
Koncept analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk je razvila NASA  leta 1998 in je zasidrana v evropskih predpisih o higieni živil. To zagotavlja skladnost s posebnimi zdravstvenimi predpisi, ki so specifične za proizvodnjo hrane.
 
7. Dobra laboratorijska praksa (GLP)
Načela in smernice za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje eksperimentalnih študij substanc so povzeti v GLP.

Postopek določa standarde za:
 • Organizacija in kadri
 • Prostori
 • Navodila za delo
 • Poročanje o rezultatih
 • Arhiviranje in hramba