»ZAKISANOST« TELESA, POVZROČENA S PREHRANO – ALI TO RES OBSTAJA?